Polityka prywatności

§1

Cel polityki prywatności

Celem niniejszej Polityki prywatności jest wyjaśnienie zasad przetwarzania danych osobowych oraz przegląd podstawowych praw dotyczących przetwarzania danych osobowych przez CZYSTA3.VC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Tulipanowa 2, 55-040 Ślęza.


§2

Administrator danych osobowych

CZYSTA3.VC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS: 0000699034, NIP 8971846399, REGON 36849883900000; zwany dalej „Administratorem” lub „Firmą”) jest Administratorem Twoich danych osobowych. Dane osobowe gromadzone przez Administratora przetwarzane są zgodnie z zasadami określonymi w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony danych osobowych, w tym zasadami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylającej dyrektywę 95/46 / WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; zwane dalej „RODO”) oraz polskie przepisy wydane w związku z RODO, w tym ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Administrator zachowuje poufność wszystkich danych osobowych oraz chroni je przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich zgodnie z zasadami określonymi w wyżej wskazanych aktach prawnych.


§3

Cele i podstawy przetwarzania danych

W ramach swojej działalności Administrator gromadzi i przetwarza dane osobowe:

 1. w celu realizacji umów zawartych z Partnerami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt 1 RODO);
 2. do celów uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę jako administratora danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), co w szczególności oznacza:
  1. służąc realizacji działalności inwestycyjnej,
  2. obsługa świadczenia usług swoim Partnerom,
  3. służąc celom marketingowym związanym z usługami świadczonymi przez Spółkę, w tym dostarczaniu informacji o wydarzeniach lub działalności Spółki,
  4. służących celom analitycznym i statystycznym, a także mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa cybernetycznego związanego ze stroną czysta3.vc
 3. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w odniesieniu do osób wyrażających zainteresowanie zatrudnieniem lub współpracą ze Spółką (odpowiednio podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Ponadto Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do wypełnienia wszelkich obowiązków prawnych, którym podlega Administrator (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO).


§4

Prawa wynikające z RODO

Wszystkie dane osobowe na stronie są podawane dobrowolnie. W zależności od konkretnych okoliczności, odmowa podania danych lub prośba o ich usunięcie może szczególnie uniemożliwić Administratorowi: kontakt z użytkownikiem, przekazanie informacji o zdarzeniach i działalności Firmy, a także wykonanie usługi. Jeśli nie chcesz, aby Twoje dane osobowe były przetwarzane przez Firmę w celach marketingowych, masz prawo sprzeciwić się w dowolnym momencie lub wycofać swoją zgodę na przetwarzanie twoich danych osobowych w tym celu w dowolnym momencie, podczas wycofania taka zgoda nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody wyrażonej przed jej wycofaniem. Przekazywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, np. pocztą elektroniczną, będzie uzależnione od otrzymania uprzedniej zgody. Zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawnych mających zastosowanie do ochrony danych osobowych masz prawo dostępu do swoich danych osobowych i ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).


§5

Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

Twoje dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub na podstawie umowy powierzenia zawartej z Administratorem. Administrator jest uprawniony do powierzenia danych podmiotom bezpośrednio lub pośrednio powiązanym ze Spółką (w szczególności poprzez powiązania organizacyjne lub osobiste), które mają siedzibę w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej. Dodatkowo, władze i służby państwowe, w szczególności Narodowe Centrum Badań i Rozwoju , oraz zewnętrzny dostawcy usług (w tym IT, usługi księgowe, prawnicze, audytorzy) mogą być również odbiorcami twoich danych osobowych. Wyżej wspomniani dostawcy usług bezwarunkowo przestrzegają poufności twoich danych osobowych i przetwarzają je zgodnie z przepisami mającymi zastosowanie do ochrony danych osobowych.


§6

Przetwarzanie danych

W zależności od konkretnych celów i podstaw prawnych stosowanych do przetwarzania Twoje dane osobowe będą przetwarzane w szczególności:

 1. do upływu terminów przedawnienia dotyczących umowy związanej z przetwarzaniem danych osobowych;
 2. do upływu terminów przedawnienia dotyczących szczególnych obowiązków wynikających z przepisów;
 3. do czasu realizacji odpowiednich i uzasadnionych interesów związanych z przetwarzaniem określonych danych i realizowanym przez Spółkę jako administratora danych;
 4. do czasu zgłoszenia sprzeciwu lub wycofania zgody na zakres przetwarzania danych do celów marketingowych;

 

Korzystamy z narzędzi analitycznych, takich jak Google Analytics, które zbierają anonimowe informacje na temat Twoich odwiedzin strony, takie jak podstrony, które wyświetliłeś, czas, jaki spędziłeś na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. Wiąże się to z wykorzystaniem plików cookies firmy Google.

Wyświetlamy na stronie filmy pochodzące z serwisu YouTube. Oglądanie tych filmów wiąże się z akceptacją plików cookies firmy Google dotyczących usługi YouTube.

Korzystamy z narzędzi remarketingowych, takich jak Facebook Pixel, by kierować do Ciebie reklamy. Wiążę się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook.

Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, LinkedIn, YouTube.


§7

Obszar przetwarzania

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w siedzibie Spółki i nie będą przekazywane do krajów znajdujących się poza Unią Europejską. W przypadku przekazania danych osobowych do dowolnego kraju trzeciego (znajdującego się poza UE), Administrator stosuje odpowiednie instrumenty mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa Twoich danych.

Twoje dane osobowe nie podlegają profilowaniu ani nie podlegają żadnej innej formie zautomatyzowanego podejmowania decyzji.


§8

Zmiany w polityce prywatności

Zmiany, które możemy wprowadzić w Polityce prywatności w przyszłości, zostaną opublikowane na stronie internetowej czysta3.vc Takie modyfikacje, będą miały zastosowanie tylko w przyszłości, zostaną wprowadzone w życie po przekazaniu użytkownikowi zmodyfikowanej wersji Polityki prywatności za pomocą wyskakującego okienka i zaakceptowaniu.  Jeśli nie akceptujesz naszej Polityki prywatności lub jakichkolwiek wprowadzonych do niej zmian, zalecamy zaprzestanie korzystania z naszej strony internetowej.

 

 

Polityka Cookies

 

 1. Witryna wykorzystuje tak zwane pliki cookie. Są to zapisy przechowujące dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika witryny. Pliki cookie mają na celu umożliwienie korzystania ze stron internetowych Witryny. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer identyfikacyjny.
 2. CZYSTA3.VC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (zwana dalej „Operatorem strony internetowej”), z siedzibą przy ul. Tulipanowej 2, 55-040 Ślęza (KRS: 0000699034, NIP 8971846399, REGON 36849883900000), to podmiot, który umieszcza pliki cookie w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i ma do nich dostęp.
 3. Pliki cookie są wykorzystywane w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych wchodzących w skład Serwisu do preferencji Użytkownika, a także zoptymalizowania korzystania ze stron internetowych; pliki pozwalają w szczególności rozpoznać urządzenie danego Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić tam stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych preferencji;
  2. tworzenia statystyk, które ułatwiają nam zrozumienie, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych. Pomaga to w ich ulepszaniu;
 4. Wykorzystujemy cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc. Używamy narzędzia Google Analytics. Zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na Twoją identyfikację. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
 5. W Witrynie istnieją trzy rodzaje plików cookie: sesyjne pliki cookie, trwałe pliki cookie i analityczne pliki cookie. Sesyjne pliki cookie to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia strony).  Analityczne pliki cookie zbierają informacje o sposobie korzystania ze strony www, rodzaju strony, z której użytkownik został przekierowany, a także liczbie odwiedzin na stronie i czasie ich trwania. Trwałe pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w ich parametrach lub do momentu ich usunięcia przez Użytkownika. Informacje te nie rejestrują określonych danych osobowych użytkownika. Służą one do kompilacji statystyk dotyczących korzystania ze strony internetowej Witryny.
 6. Korzystanie z usług Google Analytics wiąże się z zaimplementowaniem w kodzie naszej strony udostępnionego przez Google kodu śledzącego (tzw. tracking code). Kod ten bazuje na plikach cookies, ale może wykorzystywać również inne technologie śledzące.
 7. Wykorzystujemy narzędzia marketingowe Facebooka. Umożliwiają one kierowanie do użytkowników reklam w tym serwisie. W tym celu zaimplementowaliśmy w kodzie platformy Pixel Facebooka, który zapamiętuje Twoje odwiedziny. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Facebook.
 8. Najczęściej oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (np. przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy strony mogą w dowolnym momencie wprowadzić zmiany w ustawieniach plików. Możliwe jest blokowanie automatycznej obsługi plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, a także powiadamianie za każdym razem, gdy są one umieszczane na urządzeniu użytkownika witryny. Szczegółowe informacje o opcjach plików cookie i sposobach obsługi tych plików są dostępne w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 9. Pliki cookie nie służą do instalowania lub odinstalowywania jakiegokolwiek oprogramowania komputerowego; nie zakłócają integralności systemu ani integralności danych użytkownika, nie zmieniają także konfiguracji komputera użytkownika.
 10. Pliki cookie są umieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i mogą być również wykorzystywane przez współpracujących z nim partnerów operatora.
 11. Informujemy, że ograniczenie stosowania plików cookie może wpłynąć na niektóre funkcje dostępne na stronach internetowych witryny.
 12. Dodatkowe informacje na temat plików cookie dostępne są w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.